ABONELİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA NELER BİLMELİYİZ?

Değerli tüketici dostlarım,her yıl yapılan Tüketici Konseyinin 25. Olağan toplantısı dün yapıldı. Tüketici Birlikleri,Federasyonlarıyla STK ve ilgili şirketlerin çağırıldığı konseye biz de katılım sağladık. Konseyda yaptığımız konuşmada da sorunlarınızı devlet erkanı karşısında (özellikle ilimizi ilgilendiren sorunları) dile getirmeye çalıştık. Sözü uzatmayacağım. Gerek bizim ilimideki İl  Hakem Heyetinde gerekse de yurdumuzun diğer illerinde yaşanan sorunun ilk sırasında taahhütlü abonelikler vardı. Hatırlayalım neydi taahhütlü abonelik:  ‘Bir mal veya hizmete taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt ederek hizmetin bedelinden indirim aldığınız veya taksitle cep telefonu satın aldığınız sözleşmelere taahhütlü abonelik sözleşmesi denir’.şeklinde tanımlanır.Peki, bu tür sözleşmelerde dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir:

 • Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında aleyhinize değişiklik yapılamaz.
 • Taahhütnamenin yazılı veya elektronik posta yoluyla tarafınıza ulaştırılması zorunludur. Bu taahhütname, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik suresi, mal veya hizmetin nitelikleri, tum vergiler , toplam fiyat., tarifenin taahhüt önceki fiyat., aylık yapılan indirim miktarı taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda ödenecek bedelin hesapla yöntemi yer almak zorundadır.
 • Taahhüdünüzü telefonda veriyorsanız söz  konusu bilgilerin size telefonda aktarılması zorunludur.
 • Taahhüt kapsamında satın aldığınız mal veya  hizmetin bedeli taahhütsüz abonelik bedelinden daha yüksek olamaz.
 • Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az 1 fatura dönemi öncesinden bu durum size bildirilmelidir.
 • Taahhütlü abonelik kapsamında taksitle cep telefonu satın aldıysanız hizmet sağlayıcı firma da malın ayıbından sorumludur.

Tüketici Olarak  Haklarımızı da sıralarsak:

 • Abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmet sözleşmeye uygun olarak size teslim veya ifa edilmelidir.
 • Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin size fiilen sunulmasıyla başlar.Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur.
 • Abonelik süresince; imzalamış olduğunuz sözleşme, taahhütname ve tarifenize ilişkin ayrıntıları ücret ödemeksizin talep edebilirsiniz. Sözleşme süresi sonunda sizden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için sizden hiçbir edel talep edemez.
 • Ödeme bildiriminin (fatura), son ödeme tarihinden en az 7 gün önce size gönderilmesi zorunludur.
 • Ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlediği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz.
 • Bu itiraz,başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılmalı ve sonucu hakkında size bilgi verilmelidir.
 • Belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun  olan  sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.
 • Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde ancak satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılırsa veya hizmetten yararlanmanıza engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmenizi feshedebilirsiniz.
 • Sözleşmeyi sonlandırmak için fesih bildirimini satıcı veya sağlayıcıya yöneltmeniz yeterlidir.
 • Fesih bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde sözleşmeniz sonlandırılmalıdır.
 • Fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda 15 gün; haftalık süreli yayınlarda 1 ay; aylık süreli yayınlarda 3 aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben sözleşmeniz sona erecektir.
 • Abonelik sözleşmenizin sonlandırıldığına ilişkin bilginin size verilmesi zorunludur.
 • Fesih bildiriminin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içinde ödemiş olduğunuz ücretin geri kalan kısmı ve varsa sizden alınan güvence veya depozito bedellerinin güncel tutarları kesinti yapılmadan tarafınıza iade edilmelidir.

TAAHHÜTLÜ ABONELİĞİN FESHİ NASIL YAPILIR

Süresi dolmadan taahhütlü aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz:

•        Satıcı veya sağlayıcı, aboneliğinize son verdiğiniz tarihe kadar taahhüdünüze istinaden size yaptığı tüm indirimleri, cihaz veya diğer faydaların bedelini sizden talep edebilir.

•        Ödemeyi taahhüt ettiğiniz bedelin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı bu tutardan düşük ise; lehinize olan tutar sizden tahsil edilir.

Yerleşim yerinizi değiştirmeniz ve yeni yerleşim yerinizde taahhüt konusu hizmetin size aynı nitelikte sunulamaması durumunda, herhangi bir bedel ödemeksizin aboneliğinizi feshedebilirsiniz.