SADECE BEŞ DAKİKANIZI AYIRIP..


Sadece Beş Dakikanızı Ayırıp, Anketimi Doldurur Musunuz?
Fethiye Caddesi İzmit’in trafiğe kapalı, en işlek caddesidir. İstiklal’den Fethiye’ye doğru yürüyorum. Önümü güler yüzlü bir genç kesiyor.-‘Üniversite’de öğrenciyim, 5 dakikanızı ayırır anketimi doldurursanız; eğitim masraflarım için bana yardımcı olursunuz’ diyor. Haliyle hayır diyemiyoruz.O soruyor, biz yanıtlıyoruz ve soruların sonunda telefon numaramızı da istiyor(ustaca). Bu temiz yüzlü gence numaramızı vermekte bir beis(sakınca) görmüyoruz.…….Aradan ne kadar zaman geçti, şimdi anımsamıyorum. Ama anımsadığım, kabir azabı(!) gibi her gün arayıp tatil kazandığımı söylemeleri ve Yalova’daki merkezlerine davet etmeleriydi. Bu anket taktiği devre mülk/devre tatil satışlarında klasik yöntemdi. Biz de zokayı (balıklar için bir tür yem) yutmuştuk.Umarım sizlere ders olur. Benzeri bir durumla karşılaşırsanız benim gibi hemen EVET demezsiniz.Şimdi bu girizgahtan sonra -dilerim sizin başınıza gelmemiştir- şayet gelmişse tüketici olarak haklarımız nelerdir, neler yapabilirizi konuşalım:                                                                                                                                      6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı, hisseli gayrimenkul sözleşmesi gibi çeşitli isimler altında imzalanan her türlü sözleşme devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.
 
Devre tatil satın alırken;
 Yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan,  mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırmayı yapınız!Sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunda yazılı hükümleri dikkatlice okuyunuz ve bu hükümlerin sözleşme metnine aynen aktarıldığından emin olmadan sözleşmeyi imzalamayınız!Sözleşmenizde yıllık aidat tutarının miktarı ile bu tutarın artış oranının açıkça belirtilmiş olmasına dikkat edinizSözleşmede; cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımına ilişkin hususların açık olarak belirtilmiş olmasına dikkat ediniz!Sözleşme tarihini kendi el yazınızla atınız ve mutlaka sözleşmenin bir örneğini alınız! İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifini kesinlikle kabul etmeyiniz. Bu sizin cayma hakkınızı ortadan kaldırmak için yapılan bir uygulamadır.İmzaladığınız sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir ceza ödemeden 14 gün içinde cayma hakkınız bulunmaktadır!Cayma hakkınızı; taşınmaz mülkiyetinin devredildiği tapuya tescile konu satışlarda noterlikler aracılığıyla, diğer satışlarda ise yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aralığıyla kullanmanız gerektiğini unutmayınız!Firma ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmezse cayma hakkı sürenizin 1 yıl 14 gün olduğunu unutmayınız!İnşası devam eden devre tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme hakkınız olduğunu, bu durumda firmanın sizden ancak kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde satış bedelinin 2 sine kadar tazminat talep edebileceğini unutmayınız!Devre tatilin inşaatı için yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu gibi alınması zorunlu resmi ruhsatların alınıp alınmadığını mutlaka kontrol ediniz!Satıcının, ön ödemeli devre tatil satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu, hak ediş sistemi ve bağlı kredi gibi teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Maketten satışlarda satıcıdan teminat veya sigorta sağlandığına ilişkin bir belge talep ediniz!Ön ödemeli devre tatil satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez. 
Devre tatil satışlarına ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebilmektedir. Devre tatil satan firmalara ilişkin denetim taleplerinizi de bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlükleri ne yapabilirsiniz.Sağlıklı ve sorunsuz günler dileğiyle.