25.Tüketici Konseyi Ankara Sheraton’da gerçekleştirildi.

T

Ankara Sheraton Oteli’nde, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi AB Teknik Destek Projesi Tüketici Kuruluşlarının Kapasitelerinin Artırılması Kapsamında, STK’lara Yönelik Düzenlenen Konferans Programına, Tüketici Konfederasyonu Girişimi grubu içinde Tüketici Hareketi Derneğimizi temsilen Genel Başkan Çüneyt KÖŞE TBF Başkanı Mehmet Bülent DENİZ ve Federasyon Delegesi Turhan DİK katılmışlardır.

Sabah oturumunda Ticaret Uzmanı Kutlu Köycü Tüketiciler Için AB Yeni Anlaşmasının (2019/2161 Sayılı AB Direktifi) Getirdikleriyle ilgili, Mustafa Aydın Tüketici Dernekleri için Etkin Gönüllülük ve Kaynak Geliştirme ile ilgili sunumlarını soru-cevaplarla yapmışlardır.

Öğleden sonra, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel’in yönetiminde Dernekler Mevzuatı ve Tüketici Derneklerinin Durumu konusunda panel düzenlenmiştir. Panelde konuşmacı olarak Içişleri Bakanlığı Sivil Toplumla Ilişkiler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Adnan Zengin, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı (Tük.Bir) Av. M.Bülent Deniz ile Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman Ilhan katılmışlardır. Öğleden sonraki programda Tüketici Sorunları Derneği –TÜSODER Genel Başkanı Deniz ÖNER   ve  Tüketici Hareketi Genel Başkanı Cüneyt KÖŞE konuşmalarını yaptılar.Panelde konuşmacılar ve izleyiciler görüşlerini açıklamışlar, yetkililer de gerekli yanıtlarla birlikte açıklamalarını yapmışlardır.

Sunumlar ve panel sonunda Tüketici örgütlerinin sorunlarının tartışılacağı daha geniş etkinliklerinin yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.