Hakkımızda/About Us

Tüketici Hareketi; ulusal hukukun, uluslararası hukukun ve bu kapsamdaki uluslararası belge ve standartların yarattığı tüm insan hakları ile özellikle;Genel sağlık ve güvenliğin korunması,Ekonomik çıkarların korunması, Zararların tazmini talep edilmesi,Eğitim, Mal ve hizmetleri özgürce seçebilme, Temsil, Bilgilendirme,Sağlıklı, temiz, güvenli ve nezih bir çevreye sahip olma hakkını sağlamaya çalışır.

Consumer Movement; with all human rights created by national law, international law and international documents and standards in this context, especially; Protection of general health and safety, otection of economic interests,Demanding the compensation of damages, Training,Ability to choose goods and services freely,Representation,Information, Strives to provide theright to have a healthy, clean, safe and decent environment.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir